Sådan skaber du robuste børn - Haderslev

11.10.2017 kl. 19:00 UC SYD, Haderslev
Køb billet

Billetsalget er slut

 

Børn oplever et stigende pres fra samfundet. Det gør robusthed til en nøglekompetence. Det gælder Ikke kun udsatte børn, men også børn i almindelige velfungerende familier. Hver tredje ung med en social foranstaltning har i dag mindst én forælder med en videregående uddannelse. Lisbeth Zornig Andersen fortæller om de unges udfordringer og hvordan vi træner dem til at blive mere modstandsdygtige.

Robusthed er en kompetence som børn i stigende grad har brug for i den verden vi lever i. Ikke kun klassisk udsatte børn mangler robusthed, også børn i almindelige velfungerende familier snubler oftere og oftere. Hver tredje ung med en social foranstaltning har i dag mindst én forælder med en videregående uddannelse. 

Lisbeth Zornig Andersen fortæller om hvem de unge er, hvad vi ved om de udfordringer, som børn og unge møder i dag og hvordan vi træner dem til at blive mere robuste og modstandsdygtige over for det pres, som både samfundet, sociale medier og familien udsætter børnene for.  

I Danmark koster de udfordrede liv godt 45 mia. kroner om året. Penge, som sundhedssektoren kunne bruge på andre områder, hvis vi forstod at forebygge og sætte tidligt ind. Den opgave ligger primært i kommunerne, civilsamfundet og familierne. 

Sundhed er ikke bare, hvad et barn får med i madpakken og hvad det går til. Det er i høj grad også mental sundhed, som giver robusthed til børn, der har et svært afsæt i livet. 

Dette foredrag er oprindelig udarbejdet til et visionsseminar for den politiske og administrative ledelse i Billund kommune, men egner sig til både socialfaglige personer, frivillige og forældre overalt i Danmark, der gerne vil styrke udsatte børns muligheder.   

Områdeleder Mette Guldager fra Vejen Kommune fortæller samtidig om, hvordan kommunen arbejder reflekteret og systematisk med at skabe et fortroligt lære og legerigt rum mellem den voksne og barnet, hvor afsættet er gode relationer og fortrolighed, og målet at gøre børnene robuste til mødet med det omkringliggende samfund.  

Du bliver taget igennem rigets tilstand på børneområdet. Udfordringer som psykisk sårbarhed, rusmiddelmisbrug i familien, fattigdom og vold får du tal og omfang på, ligesom du får en stribe af konkrete ideer og initiativer, som kommuner, NGO’ere og familier i ind- og udland i dag har succes med på de pågældende områder. Dette krydres med Lisbeth Zornigs og hendes brødres egen opvækst set med et sundhedsperspektiv. 

Du vil også blive præsenteret for og måske udfordret på dit eget menneskesyn på en måde der gør, at du efter foredraget vil se på de vrede og umulige børns adfærd som en styrke, du kan lære dem at udnytte. 

Læs også: 

https://www.b.dk/nationalt/ulige-sundhed-koster-milliarder https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/smaa-boern-skaerer-i-sig-selv-nu-er-selvskade-ogsaa-i-1-klasse  https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/zornig-om-selvskade-vi-voksne-har-skabt-et-sygt-samfund 

 Lisbeth Zornig Andersen er cand. polit., stifter og leder af Huset Zornig, formand for den sociale tænketank SIF, initiativtager til Børnenes IT-Fond, tidligere formand for Børnerådet, it-strategisk rådgiver og adm.dir. for Specialisterne - og mor til fem. 

 Foredraget afholdes den 11. oktober fra 19 til 21 med en pause undervejs på UC Syd, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev, Festsalen