DKK 2.118,75

Det Sociale Årsmøde 2017

25.04.2017 kl. 09:00 Hotel Nyborg Strand, Nyborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 2.118,75

Alarmerende mange unge kæmper med sociale udfordringer i overgangen fra ungdom til voksenliv. På Det sociale årsmøde 2017 sætter vi fokus på de udsatte unge og deres udfordringer – og naturligvis på løsninger, der virker.


Fra ung til voksen - på godt og ondt

Alarmerende mange unge kæmper med sociale udfordringer i overgangen fra ungdom til voksenliv. Et stigende antal taber kampen og havner på kanten af samfundet - uden uddannelse eller job og på offentlig forsørgelse. Det handler langt fra kun om unge fra socialt belastede hjem. Middelklassens mange unge fylder mere og mere i de social statistikker. Hvorfor går det galt og hvad kan vi gøre? 

På Det sociale årsmøde 2017 sætter vi fokus på de udsatte unge og deres udfordringer – og naturligvis på løsninger, der virker. Som det er nu, stiger antallet af selvskadende unge, antallet af unge med spiseforstyrrelser, unge med angst og psykiske diagnoser, unge med nederlag i skolen, og unge som søger selvmedicinering ved hjælp af rusmidler. Det er en udvikling, som koster dyrt – både i form af tabt livskvalitet for den enkelte og samfundet som helhed.

På Det sociale årsmøde 2017 bidrager fageksperter sammen med livseksperter med et indblik i udfordringernes karakter og bud på virkningsfulde løsninger. Som deltager får du ny forskning og eksempler på best practice i hverdagen, du møder livseksperter, der har levet eller stadig lever udfordringerne, og som fortæller, hvad der virkede – og ikke virkede. Du møder fageksperter, kolleger og deltagere, som du kan udveksle viden, ideer og synspunkter med. Alt sammen sat i system, så du bliver inspireret og motiveret – ligesom du selvfølgelig får supplerende materiale med dig, så du bagefter kan fordybe dig i de ting, der har særlig interesse for dig.

Konferencier på dagen er Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig Andersen fra Huset Zornig. Som altid bliver en dag med rigeligt til både hoved og hjerte – i højt tempo. Så husk at spænde hjelmen, og husk at melde dig til hurtigt, der er et begrænset antal pladser.

 

Tid: Den 25. april, 2017 – kl. 9:00 - 16:30.

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

Hvis du har spørgsmål til konferencen, kontakt Mikael Lindholm, partner, Huset Zornig, 20409526.

 

 

Program

 

8:30 Kaffe og morgenbrød

 

9:00  Velkomst og introduktion

Introduktion til dagen. Mellem 10 og 20 procent af de unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. De er i højrisiko for at lande på varig offentlig forsørgelse. Hvem er de, hvad er problemet og hvad gør vi ved det?

Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm, Huset Zornig

 

9:10 Den socialpolitiske recept

Hvordan kan vi sikre flere unge et selvforsøgende liv i trivsel og beskæftigelse? Hvad blokerer indsatsen – og hvordan kan vi fjerne barriererne? Her er et bud fra den ultimative insider – en tidligere topembedsmands bekendelser.

Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, tidl. direktør i Socialstyrelsen

 

9:30 Hvilke sociale indsatser virker egentlig?

Socialministeriet har udarbejdet en ’Socialpolitisk redegørelse’, der viser, hvilke indsatser, der virker – men også, hvor hullerne er i vores viden om sociale indsatser. Her får du et overblik over de evidensbaserede indsatser.

Ellen Klarskov Hansen, konst. afdelingschef, Socialministeriets afdeling for Analyse og Datastrategi

 

9:55 Unges udsathed i forandring

 

Der tegner sig et stadig mere broget billede af, hvilke unge, der i disse år ender i udsathed, og hvilke strategier de unge gør brug af for at klare sig. Nogle viser ikke de klassiske tegn på mistrivsel, er velklædte og kommer fra middelklassen, andre oplever at være dømt ude allerede meget tidligt. Hvordan skal vi forstå disse forandringer? Og hvordan spotter vi udsathed, når den ikke ser ud som den ’plejer’? 

 

Noemi Katznelson, professor og centerleder på Center For Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i KBH

 

10:20 Bag den pæne facade

Lotus Turell fortæller om at vokse op i en højkulturel middelklassefamilie og alligevel kæmpe med svære startproblemer i livet.

 

10:35 Pause

 

10:55 Mønsterbrydning og mentoring

Hvad skal der til for at hjælpe socialt udsatte unge til mønsterbrud? Hvor er udfordringerne? Hvad er nøglen for at lykkes?

Lisbeth Zornig Andersen fortæller med afsæt i en analyse af mønsterbrydning om nøgleelementer i et ”mønsterbryderprogram”.

Rolf Hermansen, pædagog, fortæller om at være eks-rocker og mentor for unge på kanten. Hvornår lykkedes det at flytte de unge?

 

11:25 Kærlighedens og relationers betydning i socialt arbejde

På det psykiatriske bosted Sommerfuglen har man i 12 år arbejdet med en værdibaseret pædagogik, hvor man taler om "kærlighed som livsholdning". Det kan virke provokerende at bruge et begreb som "kærlighed" i socialt arbejde, og leder Simon Helcky fortæller om hvorfor de vælger at bruge dette begreb, og hvordan de implementerer det i hverdagen.

 

Simon Helcky, leder af det psykiatriske bosted Sommerfuglen  


11:50 Refleksion 

Deltagerne bliver opfordret til en kort diskussion ved bordene om de vigtigste pointer.

 

12:00 Frokost

 

13:00 Mini-koncert med Sophia Ziegler Nohr

Sophia, kendt fra DRs X-faktor, synger om en ungdom på kanten af livet. Lisbeth Zornig Andersen interviewer Sophia, som er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde med fokus på, hvordan man skaber robuste ungdomsmiljøet set fra de unges perspektiv.

 

13:20 Unge med dobbeltdiagnoser

Hvordan hjælper vi unge med såkaldte dobbeltdiagnoser – som både har et rusmiddelmisbrug og en psykisk lidelse, hvor det ene spænder ben for det andet? Henrik Rindom leverer her et bud – som han siger: ”Vi laver ikke om på mennesker med medicin. Vi laver om på mennesker ved at være menneskelige.”   

Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, overlæge i Stofrådgivningen.

 

13:45 Fra stofpsykose til socialarbejder

Charlie Larsen blev som ung indlagt i ungdomspsykiatrien med en stofpsykose. Indlæggelsen blev et vendepunkt i hans liv og betyder, at han i dag har en helt særlig kompetence, når han arbejder med unge på kanten af et misbrug. I samtale med Lisbeth Zornig Andersen.

 

14:00 Vejen ud af selvskade og spiseforstyrrelser

Flere og flere unge – især piger – skader sig selv. I en ny håndbog om spiseforstyrrelser og selvskade leverer en række fag- og livseksperter en række anbefalinger til, hvordan spiseforstyrrelser og selvskader skal opfattes – og kan afhjælpes.

Karen Gjesing, forfatter og socialpædagog, deler hovedpointerne

 

14:20 Livet som spiseforstyrret

Michella Ermark fortæller i samtale med Lisbeth Zornig Andersen om sin kamp med en mangeårig spiseforstyrrelse, der har været tæt på at tage livet af hende - om hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet, der virker, de mange tilbagefald, og drømme om fremtiden.

 

14:40 Refleksion 

Deltagerne bliver opfordret til en kort diskussion ved bordene om de vigtigste pointer.

 

14:50 Pause

Med musik af Sophia Ziegler Nohr

 

15:10 Metakognitiv terapi – en kur mod angst?

Metakognitiv terapi er en ny psykologisk behandlingsmetode, som hjælper med at håndtere bekymringer, angst, fiksering på trussel og negative følelser, der blokerer for læring og udvikling. Hvor langt kan vi nå med metoden – er der grænser?

Pia Callesen, psykolog med PhD i forskning i effekten af metakognitiv terapi, klinikchef og indehaver af Cektos

 

15:40 Den svære kamp med OCD

Mette Guldager fortæller om sin kamp mod OCD og tvangshandlinger i forbindelse med toiletbesøg. Mette har stiftet bekendtskab med metakognitiv terapi og fortæller i en samtale med Lisbeth Zornig Andersen om, hvordan det går med at bruge den teknik.

 

16:00 Sendiagnosticerede voksne

Mennesker kan bøvle så meget med livet, at man begynder at undre sig over, om der er noget grundlæggende galt. Flere og flere opdager som voksen, at de har en diagnose. Hvordan forandrer det livet? Hvilke udfordringer forsvinder, og hvilke opstår?

Ilona Gondesen, cand. pæd. soc. og sendiagnosticeres med ADHD & Asperger fortæller, i samtale med Lisbeth Zornig Andersen, om livet som sendiagnosticeret.

 

16:30 Afrunding på dagen

Nye tanker og erkendelser med refleksions bidrag fra deltagerne.

Lisbeth Zornig Andersen

 

16:45 Forfriskninger & netværk

Nyd forfriskninger, musik og vend dine tanker med deltagerne og oplægsholderne, før du tager hjem.

 

OM NYBORG STRAND

Nyborg Strand er er et populært konferencecenter med gode faciliteter. Det er ligger straks uden for Nyborg på Fyn og er let at komme til.

Med tog: 

Nyborg Banegård ligger ca. 5 minutters kørsel fra hotellet, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland hver halve time næsten hele døgnet. Gående fra Nyborg Banegård kan med fordel bruge "Naturstien" som er skiltet fra Banegården med "Natursti til og fra hotellet. Christianslundsvej er skiltet med "Natursti til banegården" - gåafstand max. 10 min. ved rask gåtur. Stien er asfalteret og med belysning hele vejen.

Med bil:

På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet. På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til hotellet.

OM VILKÅR

Tilmelding til konferencen er bindende. En deltager kan dog give sin tilmelding videre til en anden person. Deltagergebyret dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv. Tilmeldingen foregår via Safeticket. Ved tilmelding oplyses navn, titel, arbejdsplads og email, samt kontaktoplysninger og hvis relevant EAN eller CVR oplysninger vedrørende betaler.

Konferencegebyret er kr. 1.695,- ekskl. moms, 2.118,75,- inkl. moms. Konferencen henvender sig til fagprofessionelle, men der er reserveret et antal studenterpladser med 50 pct. rabat og et antal fripladser. Forespørgsel om dette – og øvrige spørgsmål – kan rettes til Ilona Gondesen: booking@husetzornig.dk.

Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet. Huset Zornig kan således ikke garantere, at alle annoncerede foredragsholdere deltager, uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller andet. Ved ændringer vil programmet dog til enhver tid tilpasses således, at indholdet er i overensstemmelse med sigtet.

OM UDSTILLERE

Der vil være mulighed for et begrænset antal udstillere på konferencen. Formålet med udstillerne er at levere deltagerne relevant inspiration. Skønnes udstillingen ikke at være relevant, forbeholder Huset Zornig sig retten til at takke nej til udstilleren. Forespørgsel om dette kan rettes til Mikael Lindholm: mrl@husetzornig.dk.