DKK 1.875,00

Det sociale årsmøde 2016

13.04.2016 kl. 09:00 Hotel Nyborg Strand, Nyborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 1.875,00

Hvordan hjælper vi mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til en tilværelse i trivsel og selvforsørgelse? Huset Zornig sætter på fokus på de mest effektfulde indsatser - især over for unge på kanten, langtidssyge og flygtninge i et fremmed land. Hvad virker og hvordan lykkes vi?

Det sociale årsmøde 2016

Effektfulde indsatser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Hvordan hjælper vi flere socialt udsatte til en tilværelse med beskæftigelse og selvforsørgelse? Spørgsmålet står højt på den politiske dagsorden. Mange kommuner arbejder på at finde nye og bedre løsninger på hvad der har vist sig at være en svær overgang fra udenfor til indenfor.

På Det sociale årsmøde 2016 sætter Huset Zornig fokus på best practice inden for tre udsatte borgergrupper.

De unge, der selv kommer fra en uddannelsesfremmed familie med generationer på kanten af arbejdsmarkedet.

De nytilkomne flygtninge, hvis eneste mulighed for ægte integration går via arbejdsmarkedet, men som også er længst væk fra et job pga. sprogbarrierer, krigstraumer og manglende uddannelse. 

De syge, der er på vej til at blive raske, men føler sig presset af en enten/eller kultur på arbejdsmarkedet. 

Der er tanker, planer og visioner på disse gruppers vegne. Men hvad er status? Hvor godt lykkes vi? Kan vi lære af hinanden? På Det Sociale årsmøde 2016 går vi tæt på de nye samarbejdsmodeller og hvordan fagprofessionelle bedst håndterer dem – strategisk og praktisk. Du kan på dagen hente inspiration til, hvordan du i dit arbejde kan nytænke indsatsen og inddrage de borgere, det handler om.

På konferencen møder du fageksperter, der fortæller om best practice i hverdagen, når kommunerne og den frivillige sektor er bedst. Du møder samtidig livseksperter, der har levet udfordringerne, og som fortæller, hvad der virkede – og hvad de drømmer om. Du får mulighed for en direkte dialog med oplægsholdere og medvirkende på tematiske inspirationsmøder.

Meld dig til med det samme. Det er et begrænset antal pladser.

Konferencier på dagen er Lisbeth Zornig Andersen.

Tid: Den 13. april, 2015 – 9:00-17:00.

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Hvis du har spørgsmål til konferencen, kontakt Mikael Lindholm, partner, Huset Zornig, 20409526.

Program

Kl. 8:30  Morgenkaffe

Kl. 9:00  Velkomst

Mikael Lindholm, ordstyrer, Huset Zornig 

Kl. 9:10  Den sociale udfordring 2016

Hvordan får vi flere socialt udsatte i job? Nye tanker og nye metoder.

Bjarne Nielsen, borgmester, Langeland 

Del 1 - Fra udsat ung til voksen i job 

Kl. 9:25  Hvordan finder man helten i sig selv?

Hvordan spotter man helten i mennesket? Præsentation af Underdanmarks Jægersoldater – hvordan 10 supermønsterbrydere trodsede alle odds.

Lisbeth Zornig Andersen, Huset Zornig

Karin Schwartz, social jægersoldat, Esbjerg, fortæller om sporten som livredder

Kl. 10:00  Tæt på familien

Københavns Kommune har igangsat en omfattende omstilling af indsatserne for byens udsatte unge – målet er at øge den sociale mobilitet via bl.a. inddragelse, samskabelse og indsatser på tværs.

Hallur Gilstón Thorsteinsson, programchef, Borgercenter Børn og Unge, Københavns Kommune

Michella Ermark, ung på kanten, fortæller om sine drømme og benspænd på vejen

Kl. 10:35  Pause

Kl. 10:50  Brændt voksent barn – behovet for at forstå

Mød en af de voksne fra tv-serien ”De brændte børn” – om behovet for som voksen at få lagt barndommens puslespil og forstå for at komme videre

Lisbeth Zornig Andersen taler med Tommy Heine Bentsen, deltager i den nye sæson af ”De brændte børn”

Kl. 11:15  Den røde stol

Ole Sørensen, leder af det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet, Langeland - kendt fra tv-serien ”Rebellen på Langeland” - i samtale med Lisbeth Zornig Andersen om at være passioneret i sit sociale arbejde og hvad der skal til for at lykkes 

Kl. 11:45 Frokost

Del 2 - Fra flygtning til medborger 

Kl. 12:45  Rejsen fra Afrika

Jazz og blues sangeren Miriam Mandipira fortæller om mødet med dansk kultur

Kl. 13:00  Den gode integration

Hvad skal der til for at flygtninge hurtigt bliver selvforsøgende?

Anja V. Johansen, leder af Ydelsesteam og Integration, Hørsholm Kommune

Kl. 13:30  Fra omkostning til gevinst

Hvordan får vi flygtninge hurtigt i job? Specialist på området giver et bud.

Duc Huy Nguyen, stifter af Jobs Partner

Tutu Le, en medarbejder, fortæller om arbejdet med flygtninge 

Kl. 14:00  Flygtninge som medarbejdere

Hvordan falder flygtninge bedst til på en dansk arbejdsplads? Code of Care er en forening af virksomheder, som sluser udsatte medarbejdere ind i arbejde – det hele begyndte med en flygtning

Peter Nørgaard, adm. dir. Creativ Company, stifter af Code of Care i Holsterbro

Anita Dzanovic, tidligere flygtning, fortæller om mødet med dansk arbejdskultur

Kl. 14:30  Pause

Jazz og blues sangeren Miriam Mandipira underholder 

Del 3 - Fra syg til job

Kl. 15:00  Ulighed i sundhed

Hvor syge er folk uden for arbejdsmarkedet? Og hvad kan sundhedssektoren gøre for at mindske uligheden? Hør de foreløbige erfaringer fra Region Sjællands projekt ”Broen til bedre sundhed”.

Annette Palle Andersen, programleder, Region Sjælland,projektleder Marianne Søgaard Hansen. 

Kl. 15:30 Sundheds-battle mellem læge og borger

Michael ”Monkey” Jørgensen, førtidspensionist og langtidsarbejdsløs, Nakskov, i en verbal duel med Morten Sodermann, professor i global indvandrersundhed på Syddansk Universitet og overlæge på indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital, om: ”Hvorfor i al verden gå til læge – det bliver man bare syg af?”

Kl. 15:50  Piller eller fælles indsats?

Børne- og Ungdomspsykiatrien ser et behov for en helhedsorienteret indsats omkring mange borgere, men må ofte nøjes med at udskrive en recept på medicin i stedet. Her er et bud på, hvordan det kan gøre anderledes.

Nina Tejs Jørring, Børne- og Ungdomspsykiater med speciale i samarbejdende familieterapi, overlæge i Region Hovedstaden

Kl. 16:20  Hverken syg eller rask – tilbage i job på bæredygtig vis

Hør om hvordan Odense kommune får stressramte og andre langtidssyge tilbage til arbejdsmarkedet på nænsom og bæredygtig vis.

Svend Broholm, socialrådgiver, Odense Jobcenter

Kenneth Laursen, studerende, om rejsen fra at være langtidssygemeldt til universitetsstuderende med Svend som sagsbehandler

16:50  Afrunding

17:00  Forfriskninger & netværk