DKK 1.875,00

Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn

22.10.2015 kl. 09:00 Hotel Nyborg Strand, Nyborg
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 1.875,00

Børneårsmødet 2015 - Praksiskonference om fremtidens indsatser over for udsatte børn og unge. Børneårsmødet er en fagkonference arrangeret af Huset Zornig, som i samarbejde med livseksperter og professionelle fagfolk udvikler og formidler viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier til at forløse deres potentiale i et produktivt dagligdags- og arbejdsliv. Børneårsmødet er en mulighed for fagprofessionelle at blive inspirerede af, hvad de bedste aktører gør på området for socialt udsatte børn og unge. Men alle med interesse i børns og unges vilkår er naturligvis meget velkomne.

Det socialt udsatte barn

Inspiration til konkrete indsatser overfor børn og unge - med udgangspunkt i KL's anbefalinger


Der er et vigtigt paradigmeskifte i gang i den kommunale verden i indsatsen for socialt udsatte børn og unge. Sigtet er mere forebyggelse og mindre rehabilitering. Mere helhedstænkning og færre isolerede indsatser. Mere tværgående samarbejde og mindre søjletænkning.

Det udfordrer vante rutiner og processer, og stiller socialrådgivere, skolelærere, læger, pædagoger, m.fl. og ikke mindst offentlige ledere over for nye måder at tilgå socialt udsatte børn og deres familier.

Børneårsmødet 2015 stiller skarpt på de nye samarbejdsmodeller og hvordan fagprofessionelle bedst håndterer dem – strategisk og praktisk. Hent inspiration til, hvordan du i dit arbejde kan nytænke indsatsen og inddrage de borgere, det handler om.

På konferencen møder du fageksperter, der fortæller om best practice i hverdagen, når kommunerne og den frivillige sektor er bedst. Du møder samtidig livseksperter, der har levet udfordringerne, og som fortæller, hvad der virkede – og hvad de drømmer om. Du får mulighed for en direkte dialog med oplægsholdere og medvirkende på tematiske inspirationsmøder.

Meld dig til med det samme. Der er et begrænset antal pladser.

Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening:

”Børneårsmødet er et fremragende initiativ. Det bringer praktikerne på socialområdet sammen med de borgere, det handler om, for i fællesskab at udforske og drøfte nye metoder og tiltag, der virker - i ligeværdig øjenhøjde. Det er utroligt stærkt at høre, hvad socialt udsatte borgere selv har at sige om de indsatser, vi andre står op for at levere bedst muligt hver dag. Ingen tvivl om, at vi bliver meget klogere på, hvordan vi bedst kan løfte den nye kommunale dagsorden om en stærkere og mere forbyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge."

Konferencier på dagen er Lisbeth Zornig Andersen, mødeleder Mikael R. Lindholm 

DAGENS PROGRAM

8.30 Kaffe og morgenbrød

9:00 Velkomst
Niels Christian Barkholt
, næstformand, Socialrådgiverforeningen

9:10 Det kommunale paradigmeskift
Lisbeth Zornig Andersen
, stifter af Huset Zornig, leverer et helikopterperspektiv over det kommunale sociale innovationslandskab for udsatte børn. Hvor sker lovende nybrud og hvad er erfaringerne? Børnetandplejen, behandling af børn som pårørende til alkoholikere, betydningen af fritidstilbud og fritidsjob, den frivillige sektor, sygehusenes evne til at spotte udsatte børn, m.m.

DEL I - TIDLIG INDSATS

 9:30 Sådan arbejder Holstebro med forældretræning som forebyggelse
Pernille Almdal, projektleder, Familier med hjerte, fortæller om erfaringerne med at tilbyde førstegangsforældre undervisning i forældrerollen. Hvordan fungerer det, hvilke resultater er opnået og hvor ligger udfordringerne? Forældre med udfordringer fortæller selv om oplevelsen.

10:00 Sådan får BROEN udsatte børn og unge til at gå til noget
Hans Søgaard, stifter af den frivillige forening BROEN Danmark, fortæller om erfaringerne med at støtte børn og unge i fritidsaktiviteter og skabe netværk. Hvordan fungerer det, hvad betyder det for børnene? En tidligere udsat ung fortæller om sin oplevelse med BROEN.

10:30 PAUSE

DEL II - STYRKET TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE

10:55 Integrationsindsats i børnehøjde
Abbas Garbia, er en 22-årig anden generationsindvandrer og studerer europæisk business på CBS. Han er en velintegreret og fortæller her i samtale med Lisbeth Zornig Andersen, hvorfor integrationen lykkedes, og hvad der skal til for at hjælpe de børn – mange af dem uledsagede – der nu er på vej til Danmark med flygtningestrømmen fra Syrien. Abbas er selv aktiv frivillig i den civile hjælpeindsats, der pågår nu.

11:30 Sådan arbejder Kolding med én samlet handlingsplan for den udsatte familie
Bettina Beyer, projektleder for helhedsorienteret indsats, Kolding Kommune, fortæller om erfaringer med at anvende case-managers og udarbejde samlede handleplaner for den socialt udsatte familie. Hvordan er indsatsen tilrettelagt og hvad er erfaringerne? En familie fortæller om deres oplevelser med indsatsen.

12:00 Frokost

12:45 Hanna-prisen - Peter Mygind og Lisbeth Zornig Andersen uddeler årets Hanna-pris.

Hanna-prisen er indstiftet af Huset Zornig og bliver tildelt en person, der gennem sit vedholdende og kærlige engagement er rollemodel og fyrtårn for udsatte mennesker. Prisen er opkaldt efter Hanna Andresen, leder af Gademix i Kolding, som utrætteligt siden 1999 har insisteret på, at hvert enkelt barn og ung er unikt og har krav på at få den omsorg, kærlighed, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.

DEL III - NYTÆNK SPECIALISEREDE INDSATSER

13:00 Sådan forebygger vi alkoholproblemer i børnefamilier
Kit Broholm, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen, fortæller om effektive indsatser og udfordringer med rusmiddelmisbrug i børnefamilier. Hvordan griber vi det bedst an?

Lotus Turéll, journalist og konsulent, fortæller om at vokse op som barn i et socialt højstatushjem med svære misbrugsproblemer.

13:40 Sådan fungerer sikkerhedsplaner som alternativ til anbringelser
Rikke Ludvigsen, socialrådgiver, fortæller om anvendelsen af sikkerhedsplaner, som alternativ til anbringelse af børn udenfor familien. Hvordan fungerer det og hvad er erfaringerne? En udsat familie fortæller om deres oplevelser.

14:10 Sådan gennemføres en god børnesamtale med udsatte børn og unge
Sophia Ziegler, socialrådgiver, fortæller om den gode børnesamtale. Hvordan griber man den an for at barnet føler sig forstået og hørt, og barnets perspektiv indgår i løsningen? Et voksent seksuelt krænket barn fortæller om ikke at blive hørt. Hvad havde hun haft brug for?

14:50-15:30 DEBAT-PAUSE

Tema-værter inviterer oplægsholdere og deltagere til at udveksle erfaringer og udvikle ideer over en kop kaffe eller the, blandt andet med afsæt i et oplæg om Huset Zornigs nye rapport ”Seksuelt krænkede børn – om børn, der har svært ved at fortælle, og voksne, der har svært ved at forstå.”

DEL IV - UDSATTE BØRN OG UNGES LÆRING

15:30 Sådan løfter vi læringen
Dorthe Bleses, centerleder og professor, og Anders Højen, lektor, Center for børnesprog, SDU, fortæller om nye metoder, der løfter socialt udsatte børn og unges læring.

16:00 Sådan støttes socialt udsatte unge til mønsterbrud
Bettina Smed
, konsulent, Huset Zornig, fortæller om byggestenene til et mønsterbryderprogram for unge, udviklet i samarbejde med kommuner, skoler og virksomheder. Hvor ligger udfordringerne og hvordan overvinder man dem?
Michella Ermark fortæller om at være spiseforstyrret udsat ung og mangle fodfæste i livet. Hvad drømmer hun om og hvad savner hun?
Morten Enghave, projektchef, Securitas, om som virksomhed, at beskæftige udsatte unge. Hvad der virker, og hvad der mangler?

16:45 NETVÆRK MED FORFRISKNINGER

Benjamin Koppel og hans far Anders krydrer dagen med jazz.